Okullarda elektromanyetik alan ölçümü

Elektromanyetik alanların olumsuz sağlık etkilerine dair yeni araştırmalar ortaya çıktıkça özellikle baz istasyonları, yüksek gerilim hatları (YGH), trafo yakınlarındaki  ve kreşlere  çocuklarını gönderen velileri endişelendirmektedir.

Bu çalışmada Bursa Nilüfer ilçesinde baz istasyonu, yüksek gerilim hattı, trafo gibi okul dışı elektromanyetik alan  kaynakların okul binaları  içinde ve dışında oluşturduğu elektromanyetik alan maruziyeti ölçümler yapılarak belirlenmiştir.

 

Bilindiği gibi ülkemizde çoğu okulların yakınında baz istasyonu bulunmakta, okulların üzerlerinden YGH geçmekte ve okul bahçelerinde trafolar bulunmaktadır. Tüm bu okul binaları dışında bulunan elektromanyetik alan kaynakları öğretmenler, okul çalışanları ve öğrenciler üzerinde duyularla fark edilemeyen olumsuz sağlık riskine sebep olabilir. Çocuklar yetişkinlere göre çevresel toksinlerden daha çok etkilenirler. Küçük vücut yapıları nedeniyle daha fazla doz etkisinde kalabilirler. Bu durum okullara çocuklarını gönderen anne ve babaları doğal olarak endişelendirmektedir. Okullardaki elektromanyetik ortam bina içinde elektrik tesisatı, bilgisayarlar, wi-fi sistemleri gibi kaynaklarda ve okul dışındaki yüksek gerilim hatları, trafolar, baz istasyonları, radyo ve TV vericilerinden kaynaklanabilir. Bursa Nilüfer ilçesinde yapılan, iki fazda yürütülen bu çalışmada önce her bir okul 3 farklı eş merkezcil  dairesel halkaların merkezinde varsayılarak her bir dairesel bölgede kaç tane baz istasyonu anteni, yüksek gerilim hattı ve trafo olduğu belirlendi. Daha sonra ise ilk dairesel halkada tespit edilen her bir ilköğretim okulu için geniş ve dar bantlı RF ve ELF elektromanyetik alan ölçümleri yapılmıştır.

 

okulda olcum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Home Okullarda elektromanyetik alan ölçümü